• cooperation with BIZON R and BIZON H spiral mixers
    • lifting height 170, 220 or 300cm
    • tipping left or right

    • cooperation with MIXA HD mixers
    • lifting height 170 or 220 cm
    • tipping left or right

Aby usprawnić proces produkcji ciasta do naszych miesiarek z rozłączną dzieżą oraz wybranych ubijarek proponujemy wywrotnice dzieży, pozwalają one na wygodne przekazanie ciasta do kolejnych etapów jego obróbki. Proponowane przez nas wywrotnice dzieży to wytrzymałe urządzenia oparte o konstrukcję śrubową stworzone do długotrwałej bezawaryjnej pracy. Przy wyborze wywrotnicy należy wziąć pod uwagę stronę oraz wysokość na której należy wywrócić dzieżę.